instruktori2020

Znanje naših predavača i instruktora vodi Vas na siguran put po cesti . . .

Svojim znanjem i iskustvom koje Vam ponosno prenose, budite sigurni da ćete odgovorno voziti.

Instruktori autoškole MA.D.CAR se mogu pohvaliti s dugogodišnjim radnim iskustvom na osposobljavanju kandidata za vozače.

Mitić Milan – Instruktor vožnje B,C,.D i CE kategorije

Starčević Goran –   Instruktor vožnje A i B kategorije

Suzana Draganić Đekanović – Voditelj ,predavač i instruktor vožnje A i  B kategorije

Marija Trbović –  Instruktor vožnje B kategorije

Cvijanović Martina – Instruktor vožnje B kategorije

Vrhovac Miroslav – Instruktor vožnje A i B kategorije

Search Autoškola MadCar Rijeka
Share:
Profiles:

Facebook