instruktori2020

Znanje naših predavača i instruktora vodi Vas na siguran put po cesti . . .

Svojim znanjem i iskustvom koje Vam ponosno prenose, budite sigurni da ćete odgovorno voziti.

Instruktori autoškole MA.D.CAR se mogu pohvaliti s dugogodišnjim radnim iskustvom na osposobljavanju kandidata za vozače.

Mitić Milan – Instruktor vožnje B,C,.D i CE kategorije

Starčević Goran –   Instruktor vožnje A i B kategorije

Skendžić Danijel – Instruktor vožnje  B  kategorije

Đurašinović Maja -Instruktor vožnje A i B kategorije .

Mirsad Pekić – Predavač i instruktor vožnje A i B kategorije

Draganić Đekanović Suzana – Predavač i instruktor vožnje A i B kategorije

Kožul Ivan – Instruktor vožnje B kategorije

Search Autoškola MadCar Rijeka
Share:
Profiles:

Facebook